Oto nasza

historia

Po II wojnie światowej na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny swoją działalność prowadziły 3 firmy zajmujące się przewozem osób. Były to Spółka Inwalidów A. Girguś i Spółka, Spółdzielnia Pracy Kierowców i Pracowników Samochodowych w Tomaszowie Lubelskim oraz Spółka Komunikacyjna "Jaskółka" w Zamościu. Na przełomie lat 40 i 50 XX wieku, gdy zaczęto na poważnie wprowadzać w życie gospodarcze i społeczne zasady "socjalistycznego rozwoju", firmy te zaczęły pogrążać się w kryzysie. Wyjściem z tej sytuacji okazał się pomysł połączenia tych firm i rozpoczęcie prowadzenia wspólnej działalności pod szyldem Spółdzielnia Pracy Kierowców i Pracowników Samochodowych "Autonaprawa" w Zamościu. Stało się to faktem 10 czerwca 1950 roku.

Już wkrótce zaczęło to przynosić wymierne efekty. "Autonaprawa" zaczęła się dynamicznie rozwijać. Jej pracownicy mogli dzielić między sobą zyski nawet w postaci dywidendy w wysokości sześciokrotnych poborów miesięcznych, a mieszkańcy Zamojszczyzny mogli według punktualnie kursujących autobusów nastawiać zegarki. W kolejnych latach Spółdzielnia wciąż powiększała swój tabor o kolejne autobusy i systematycznie wymieniała stare na nowe. W 1957 roku rozpoczęto budowę własnej dużej bazy na obrzeżach Zamościa, która do dnia dzisiejszego jest wizytówką firmy. Gdy w Polsce w latach 90 ubiegłego stulecia na nowo zaczęły funkcjonować zasady wolnego rynku, "Autonaprawa" potrafiła odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wiele wydawałoby się potężnych zakładów pracy w Zamościu upadło, a ona wciąż trwa i się rozwija.

czytaj więcej...